Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CZ - Vítejte

Vítáme Vás v našem průvodci pro začínající zákazníky systému a

Provedeme Vás nastavením systému, aby pracoval pro Vás. Ukážeme Vám, jaké informace potřebujete, ať máte kvalitní a zároveň poutavou webstránku. Představíme Vám ostatní klienty a jejich weby, prezentace. Dozvíte se vše o technických podmínkách, jakož io smluvní a ekonomické podmínky systému.

Postupujte po jednotlivých bodech uvedených v levé části obrazovky. Jednotlivé body na sebe navazují.

Příjemné čtení a trpělivost.

V případě dotazů se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu na info@ticketware.cz


„Skutečnosti obchodní a technické povahy obsažené v tomto dokumentu, tvoří obchodní tajemství společnosti TICKETWARE s.r.o. , a jako takové jsou důvěrné. Adresát těchto dokumentů nesmí takové údaje uvedené v těchto dokumentech, nebo v jejich souvislostech adresátovi sdělené, zpřístupnit bez souhlasu společnosti TICKETWARE s.r.o. jiným osobám, nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby v rozporu s účelem, ke kterému byly tyto dokumenty zpracovány a adresátovi dokumentů zaslány. Adresát dokumentů je povinen odpovídajícím způsobem zajistit, aby takové údaje nezpřístupnily, nebo v rozporu se zájmy společnosti TICKETWARE s.r.o. nevyužily osoby, které jsou při podnikatelské činnosti adresáta nabídky pověřeny plněním úkolů, při nichž se s takovým zněním dokumentů seznamují.
V případě porušení tohoto ujednání je společnost TICKETWARE s.r.o. oprávněna vymáhat ušlou škodu nebo zisk, případně porušení dobrého jména společnosti TICKETWARE s.r.o.

  • No labels